PESD5Z12?

Výrobné číslo výrobcu PESD5Z12?
Číslo dielu PESD5Z12

Ostatné časti